การประชุมคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1/2561

         วันนี้ (15 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน แก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดยมี พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศบศ., พ.ต.อ.หญิง ศันศนีย์ พันธ์ชาตรี ผกก.พศ.ศบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน (พศ.) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ 8/2561


       วันพุธที่ 15 ก.ค.61  เวลา 09.00 น. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ 8/2561 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดยมี พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศบศ., พ.ต.อ.หญิง ศันศนีย์ พันธ์ชาตรี ผกก.พศ.ศบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน (พศ.) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้
การเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่างคณะครู - อาจารย์ ระหว่าง รร.นรต. และ รร.ตท.


      วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค.61 เวลา 09.00 - 12.00 น. มีการเสวนาทางวิชาการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ ระหว่างคณะครู - อาจารย์  ระหว่าง รร.นรต. และ รร.ตท. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ และ ห้องไผ่สิงห์โต

ไฟล์นำเสนอที่เกี่ยวข้อง

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ      วันอังคารที่ 31 ก.ค.61  เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์ไผทชิต  เอกจริยกร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ รร.นรต. ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ อาคารกองบัญชาการ รร.นรต. โดยมี พล.ต.ต.อภิชัย ศรีโสภิต ผบก.ศบศ. , พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน (พศ.) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้

นำเสนอการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice

     

            วันศุกร์ที่ 20 ก.ค.61 เวลา 09.00 น.  พ.ต.ท.หญิง นิยดา  ชุนเกษา ขุนณรงค์  รอง ผกก.พศ.ศบศ. ได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี Good Practice  เรื่อง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี รร.นรต. พ.ศ.๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้