การประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รร.นรต.



      เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑ พศ.ศบศ.ได้ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร รร.นรต. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ในการประชุมบริหาร รร.นรต. ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้


งานมหกรรมการศึกษา เรื่อง "ปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปประเทศ"

      เมื่อวันที่  ๑๐ - ๑๑  กันยายน ๒๕๖๑ พ.ต.ท.หญิงนิยดา  ชุนเกษา ขุนณรงค์ รอง ผกก. พศ.ศบศ. และเจ้าหน้าที่ พศ.ศบศ. เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษา  เรื่อง ปฎิรูปการศึกษา ปฎิรูปประเทศ ณ โรงแรมเซนทรา บาย เซนทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

“21st Century Skills กับการปฏิรูปการศึกษาด้วยพลังการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์”

หัวเรื่อง : พลังครูเพื่อศิษย์และ21st century skills เพื่อปฏิรูปการศึกษาไทย

ปาฐกถาโดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล
ชื่องาน : เวที "จัดกระบวนการการเรียนรู้ สร้างทักษะอนาคตในบริบทไทย" โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อพัฒนาการศึกษา
วัน / สถานที่ : วันที่ 16-17 สิงหาคม 2554 ณ โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น กรุงเทพฯ
จัดโดย : มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ / มูลนิธิสยามกัมมาจล
เนื้อหา : ความจริงของศตวรรษที่ 21 คือ สังคมเปลี่ยน เด็กก็เปลี่ยน ทักษะที่ต้องการในการดำรงชีวิตของคนก็เปลี่ยน ฉะนั้นการเรียนรู้ต้องเปลี่ยน, การสอนเด็กแบบเดิมไม่ได้ผล ดังนั้นครูต้องไม่เน้นสอน(ไม่ใช่ผู้สอน) แต่เน้นออกแบบกระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ PBL(Project Based Learning หรือ Problem Based Learning หรือ Process Based Learning) สร้างแรงบันดาลใจ เน้นเป็นโค้ช จะทำให้เด็กไทยได้เรียนรู้มากกว่าองค์ความรู้ในวิชาที่สอน เป้าหมายสุดท้าย คือ เด็กมีทักษะในอนาคต 21st Century skills




การประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561



       วันที่ 21 ส.ค.2561 พ.ต.อ.ปรีดา  สถาวร  รอง ผบก.ศบศ. เป็นผู้แทน รร.นรต. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัตการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาเฉพาะทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องเรียนบัณฑิตวิทยาลัย 1 สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กทม.


การประชุมคณะทำงานแก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1/2561





         วันนี้ (15 ก.ค.61) เวลา 10.00 น. พล.ต.ต.พงษ์พันธุ์ วรรณภักตร์ รอง ผบช.รร.นรต. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน แก้ไขข้อบังคับ รร.นรต. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. พ.ศ.2557 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมห้วยจรเข้ รร.นรต. โดยมี พ.ต.อ.ปรีดา สถาวร รอง ผบก.ศบศ., พ.ต.อ.หญิง ศันศนีย์ พันธ์ชาตรี ผกก.พศ.ศบศ. พร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน (พศ.) เข้าร่วมประชุมครั้งนี้